בדיקות איכות המים בבית הלקוח

ותאגיד מים וביוב סובב שפרעם  מבצע בדיקות שוטפות לתקינות הצנרת העירונית ולאיכות המים המסופקת לבתים עד לשעון המים הראשי. על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) 2013, לרשות כל צרכן עומדת הזכות להזמין בדיקה תקינות צנרת פרטית, בתשלום. את הבדיקה ניתן לבקש אחת לשנה.

מהות הבדיקה

מטרת הבדיקה היא לוודא שאין זליגה של מתכות למי השתייה ממערכת המים הביתית. הבדיקה כוללת ריכוזי מתכות (נחושת, עופרת וברזל) המהווים אינדיקטור למצב הצנרת ולאביזרי השרברבות, בדיקה לאיתור חיידקי קוליפורם המהווים אינדיקטור לזיהום מיקרוביאלי. הסיבות האפשריות לתוצאות חריגות הן שימוש בצנרת ואביזרים שאינם עומדים בתקן או התפתחות קורוזיה באביזרי המים כתוצאה מבלאי.

חשוב לזכור: האחריות על הצנרת והאביזרים המתוקנים בתחום הנכס ממד המים הראשי ואילך חלה על הצרכן.

אופן הזמנת וביצוע הבדיקה

הגשת בקשה

יש להגיש בקשה לבדיקה באמצעות טופס בקשה לביצוע בדיקת איכות מים ובו יש לפרט את הבדיקה הנדרשת, לרבות הסכמת והצהרת הצרכן לעריכת הבדיקה בביתו וכן התחייבותו לתשלום בעדה. את הבקשה יש להעביר באמצעות פניות ציבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  למייל:  info@meyah.co.il

תיאום הבדיקה

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  יתאם את מועד הבדיקה ויבצע את הבדיקות הנדרשות עד 60 יום ממועד קבלת הבקשה.

הכנה לבדיקה

  • הדיגום יערך לאחר שהמים לא זרמו בברז כ-6 שעות (עדיף לאחר הלילה).
  • על המזמין להזרים מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני הדיגום.

·         מהלך הבדיקה

  • הדיגום יערך בברז אחד בבית הצרכן, לרוב בברז הנמצא בשימוש שגרתי, בברז המים הקרים בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח ובבניינים ציבורים, על הדוגם לבחור ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר למטרות שתיה והכנת מזון.
  • בדיקות הכלור והעכירות יבוצעו בבית הצרכן. עבור בדיקות של ריכוזי מתכות וקוליפורמים יילקחו דגימות למעבדה.
  • הדיגום ייערך בהתאם להנחיות של משרד הבריאות כפי שמפורסמות באתר האינטרנט

ממצאי הבדיקות

  • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם תשלח לצרכן את תוצאות הבדיקות עד 7 ימים עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקה מהמעבדה.
  • במקרים בהם תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו בדגימות שניטלו מבית הצרכן, ביצוע הבדיקה החוזרת המומלצת, אינה באחריות תאגיד מים וביוב סובב שפרעם .
  • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם יצרף את תוצאות הבדיקה האחרונה שנערכה לאותם גורמים בנקודת הדיגום במערכת אספקת המים העירונית הקרובה ביותר לנכסו של הצרכן.
  • במקרים של חריגה בממצאי הבדיקות, ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות לגבי ההמלצות לפעולה שיש לנקוט