תאגיד המים והביוב סובב שפרעם, הוקם ב 1.8.2009 . הוא תאגיד אזורי אשר מנהל את משק המים והביוב ב-10 רשויות מקומיות (שפרעם, טמרה, כפר מנדא, אעבלין, כאבול, שעב, בסמת טבעון, כאוכאב א.אלהיג'א ,זרזיר וכעביה טבאש חגאגרה) המהווים כ 160 אלף תושבים

1.2022
מכרזים פומביים
מסמכי מכרז 1.2022 – מערכת מים וביוב בשכונה מערבית ( אלמעאסר) כפר מנדא
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/05/2022
3.2022
מכרזים פומביים
מכרז פומבי 03-2022 כאבול משגב – שידרוג תחנת שאיבה וקו סניקה
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/05/2022
5.2022
מכרזים פומביים
מכרז פומבי 05-2022 השלמת מערכת הביוב שפרעם – שכונה צפון מערבית וסטאני
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/05/2022
מכרז ספק יחיד
מכרזים פומביים
מודעת דרושים לרכז תפעול טמרה// اعلان مطلوب لمركز تشغيل طمرة
מועד אחרון להגשת הצעות:
28/04/2022
מכרז ספק יחיד
מכרזים פומביים
מודעת דרושים לרכז תפעול שפרעם// اعلان مطلوب لمركز تشغيل شفاعمرو
מועד אחרון להגשת הצעות:
28/04/2022
מכרז פומבי מס 01-2022 טבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
מכרזים פומביים
מכרז פומבי מס 01-2022 טבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/05/2022
מכרז פומבי מס 05-2022 טבלה מסכמת שאלות ותשובות , הבהרות ושינויים
מכרזים פומביים
מכרז פומבי מס 05-2022 טבלה מסכמת שאלות ותשובות , הבהרות ושינויים
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/05/2022
מכרז פומבי מס 03-2022 טבלה מסכמת שאלות ותשובות - הבהרות ושינויים
מכרזים פומביים
מכרז פומבי מס 03-2022 טבלה מסכמת שאלות ותשובות – הבהרות ושינויים
מועד אחרון להגשת הצעות:
12/05/2022

תהליך התכנון והרישוי

מנכ"ל תאגיד סובב שפרעם

מחלקות:

תהליך התכנון והרישוי

השכלה:

תפקידים אחרונים: