מסמכים

דוח איכות מים שנתי 1.1.20-31.12.20 מיקרוביולוגיה - דוח-איכות-מים-שנתי-1.1.20-31.12.20-מיקרוביולוגיה.pdf
הורד את הקובץ
דוח איכות מים 1 - 1-2.pdf
הורד את הקובץ
מכרז 1.2020 תחנת שאיבה כעביה - Meeting-notes.pdf
הורד את הקובץ
דוח איכות מים שנתי 1.1.22-31.12.22 מיקרוביולוגיה - דוח-איכות-מים-שנתי-1.1.22-31.12.22-מיקרוביולוגיה.jpg
הורד את הקובץ
דו"ח איכות מים שנתי 2023 - דוח-איכות-מים-2023.pdf
הורד את הקובץ

דוחות תקופתיים

איכות המים, אופי הדגימה ותדירות הבדיקות מעוגנים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית ומתקני מי השתייה) התשע"ג-2013 שנכנסו לתוקפן החל מספטמבר 2013 ומגדירות את איכות המים עפ"י מדדים מיקרוביולוגיים, כימיים ופיזיקליים.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  מחויב להעניק את השירות הטוב ביותר בכדי להבטיח, שהמים המסופקים לעיר יהיו איכותיים וראויים לשתייה.