תחנות החלוקה באעבלין – 13000 תושבים

מס' נקודה שם נק' חלוקת המים מס תושבים שכונה/רובע אמצעים
1 מגרש ספורט 2500 אם שתוויה 2 מכלי 1.9 קוב
2 בי"ס יסודי/מתנ"ס 2600 אלג'למה 2 מכלי 1.9 קוב
3 מרכז תרבות 2850 מרכז הישוב 2 מכלי 1.9 קוב
4 בי"ס לחינוך מיוחד אלאמל 2500 אבו ח'רביש 2 מכלי 1.9 קוב
5 בי"ס מאר אליאס 2550 אלג'בל 2       מכלי 1.9 קוב

 

  • תחנות חלוקה בביר אל מכסור – 11000 תושבים
מס' נקודה שם נקודה מס תושבים שכונה/ רובע אמצעים
1 מועדון נוער 1900 מכמאן 2 מכלי 1.9 קוב
2 מסגד מכמאן מערבי 2250 אלראס 2 מכלי 1.9 קוב
3 מתנ"ס ליד המועצה 2000 אלמסאעיד 2 מכלי 1.9 קוב
4 מועדון פיס לגיל הזהב 2100 מסגד שיך סאלח אבו עבוד 2 מכלי 1.9 קוב
5 אלביר 1250 שכ' אלביר 2       מכלי 1.9 קוב

 

  • תחנות חלוקה בבסמת טבעון – 9000 תושבים
מס' שם נקודה מס' תושבים שכונה/ רובע אמצעים
1 מתנ"ס זבידאת 1450 זבידאת 2 מכלי 1.9 קוב
2 בי"ס יסודי ממלכתי 1600 בניין מועצה מקומית 2 מכלי 1.9 קוב
3 בי"ס תיכון מקיף 1300 אלזהור 2 מכלי 1.9 קוב
4 מסגד האימאם עלי 1150 סעדיה 2 מכלי 1.9 קוב
5 גנים זבידאת מערב 1250 זבידאת מערב 2 מכלי 1.9 קוב
6 מסגד אלחלף 1250 חלף 2       מכלי 1.9 קוב

 

  • תחנות חלוקה בזרזיר – 7000 תושבים
מס' נקודה שם נקודה מס' תושבים שכונה/ רובע אמצעים
1 מסגד הייב אבו סיאח 1600 הייב אבו סיאח 2 מכלי 1.9 קוב
2 חצר בניין המועצה 1200 כביש ראשי 2 מכלי 1.9 קוב
3 מסגד עיאדאת 1800 עיאדאת 2 מכלי 1.9 קוב
4 בית ספר מזאריב 1650 מזאריב 2 מכלי 1.9 קוב
5 בי"ס יסודי ג'ריפאת 1750 ג'ריפאת 2 מכלי 1.9 קוב
  • תחנות חלוקה בטמרה – 38000 תושבים
מס' שם תחנה מס' תושבים שכונה/רובע אמצעים
1 בי"ס תיכון דוקטור הישאם אבו רומי 3350 מגרש הכדורגל מערב 2 מכלי 1.9 קוב
2 בי"ס ח' אלביירוני 3650 שארע זראעיה 2 מכלי 1.9 קוב
3 מסגד אלח'לה 3300 ח'אלת שריף 2 מכלי 1.9 קוב
4 בי"ס אלביאן 3500 צפונית 2 מכלי 1.9 קוב
5 בי"ס אלזהראא ג' 3400 ח'אלת סעבה 2 מכלי 1.9 קוב
6 אשכול פיס אבו רומאן 3220 אבו רומאן 2 מכלי 1.9 קוב
7 בי"ס חט"ב אלפאראבי 3280 מתנ"ס זכי דיאב 2 מכלי 1.9 קוב
8 מסגד אלדעוה 3400 אלחמרא 2 מכלי 1.9 קוב
9 בי"ס יסודי ה' אלראזי 3150 חארה פוק'ה 2 מכלי 1.9 קוב
10 מסגד אלעין 3250 מטיראן 2 מכלי 1.9 קוב
11 מסגד אלסלאם 2 מכלי 1.9 קוב
12 ב"ס יסודי ו 2 מכלי 1.9 קוב
13 מסגד אלג'בל 2 מכלי 1.9 קוב
14 מסגד אלקובה 2 מכלי 1.9 קוב
15 מסג אלתאבעין 2 מכלי 1.9 קוב

 

 

 

 

 

 

 

 

  • תחנות חלוקה בכאבול – 14000 תושבים
מס' תחנה שם  התחנה מס' תושבים בתחנה שכונה/ רובע אמצעים
1 מסגד עות'מאן אבן עפאן 2200 מגרש הכדורגל 2 מכלי 1.9 קוב
2 בי"ס אופק 2250 צפון מערבית 2 מכלי 1.9 קוב
3 בי"ס יסודי ג 2600 חוזריה 2 מכלי 1.9 קוב
4 בי"ס יסודי אלחדיק'ה 2650 גרעין היישוב 2 מכלי 1.9 קוב
5 מסגד עלי אבן אבי טאלב 2300 מזרחית 2 מכלי 1.9 קוב
6 בי"ס חט"ב 2000 בית קברות אבו אלפוא 2 מכלי 1.9 קוב

 

  • תחנות חלוקה בכאוכב – 5000 תושבים
מס' שם נקודה מס' תושבים שכונה/רובע אמצעים
1 בי"ס תיכון חדש 1250 מערבית 2 מכלי 1.9 קוב
2 מגרש ספורט שכונתי 1100 צפונית 2 מכלי 1.9 קוב
3 בי"ס/מגרש כדורגל 1150 דרומית 2 מכלי 1.9 קוב
  • תחנות חלוקה בכפר מנדא – 22000 תושבים
מס' נקודה שם נק' מס תושבים שכונה/ רובע אמצעים
1 מגרש סינטטי ומסגד שכ' מערבית מעבר לכביש 784 2 מכלי 1.9 קוב
2 בית ספר אלג'זאלי 3600 אלע'רבייה 2 מכלי 1.9 קוב
3 בית ספר אבן סינא 3350 אל בוסתאן 2 מכלי 1.9 קוב
4 בית ספר אלראזי 3050 אלבלדה אלקדימה 2 מכלי 1.9 קוב
5 בית ספר אלסלאם 3400 אלזיתון מזרחי 2 מכלי 1.9 קוב
6 בית ספר אפאק 3250 אלעוזיר 2 מכלי 1.9 קוב

יש להוסיף עוד נקודה בצד המערבי בתוך הכפר מערבית

  • תחנות חלוקה בשעב – 7500 תושבים
מס' שם נקודה מס' תושבים שכונה/רובע אמצעים
1 בי"ס יסודי ב' 1700 אלעין-מערבית 2 מכלי 1.9 קוב
2 מגרש ספורט 1800 אלג'בל 2 מכלי 1.9 קוב
3 חצר גני הילדים 1650 דרומית 2 מכלי 1.9 קוב
4 בי"ס ליד בניין המועצה המקומית 1850 כביש ראשי 2 מכלי 1.9 קוב

 

 

 

  • תחנות חלוקה בשפרעם – 42000 תושבים
מס' תחנה שם תחנה מס' תושבים בתחנה   אמצעים
1 בי"ס תיכון מקיף שיח' סאלח ח'ניפס 2900 אלוסטאני 2 מכלי 1.9 קוב
2 מסגד אלפואר 3000 אלפואר 2 מכלי 1.9 קוב
3 בי"ס עמל 2600 אלעין 2 מכלי 1.9 קוב
4 בי"ס אלמכתב 2550 אלמכתב 2 מכלי 1.9 קוב
5 מסגד עמרו בן אלעאס 2700 אלמידאן 2 מכלי 1.9 קוב
6 בי"ס יסודי ה' 3120 עין עאפיה 2 מכלי 1.9 קוב
7 בי"ס חדש 2800 חי אבו שהאב 2 מכלי 1.9 קוב
8 מגרש ספורט אלכרכ 2790 אלכרכ 2 מכלי 1.9 קוב
9 מרכז פיס קהילתי 2740 אל מדרסה אלת'אנויה 2 מכלי 1.9 קוב
10 בי"ס ג'בור ג'בור 2780 דהר אלכניס 2 מכלי 1.9 קוב
11 בי"ס אלבורג' 2720 אלבורג' 2 מכלי 1.9 קוב
12 בית אלשעב הדרוזי 3000 חארת אדרוז 2 מכלי 1.9 קוב
13 מתנ"ס חדש חיילים משוחררים 2650 חיילים משוחררים דרומי 2 מכלי 1.9 קוב
14 מסגד אלח'רובייה 2650 אלח'רובייה 2 מכלי 1.9 קוב
15 אגודת הגליל 2500 אלמטלה 2 מכלי 1.9 קוב