אודות התאגיד

תעודת זהות 

המשבר שהתבטא בניהול הכושל של משק המים והביוב כחלק מהרשויות המקומיות הביא את הממשלה לקבל החלטה דרמטית ולחקיקת חוק להקמת תאגידי מים וביוב (בשנת 2001). על-פי החלטת הממשלה משנת 2008 ואילך ייאסר על הרשויות המקומיות להמשיך להפעיל את משק המים והביוב בעצמן, ועליהן להעביר את משקי המים והביוב לתאגידים עצמאיים, הפועלים על-פי אמות מידה מוסכמות ובמשק כספים סגור, יבטיחו את שיפור הגבייה, את הקטנת פחת המים ואת עידוד ההשקעה בתשתיות המים והביוב ברשויות המקומיות, ומנגד יפעלו למניעת נזקים לסביבה, בהתאם למדיניות פיתוח בר-קיימא ושימוש מושכל במשאבי המים.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ 

תאגיד המים והביוב סובב שפרעם (להל"ן התאגיד), הוקם ב 1.8.2009 מתוקף "חוק תאגידי מים וביוב (תשס"א 2001)". הוא תאגיד אזורי אשר מנהל את משק המים והביוב ב-11רשויות מקומיות (שפרעם, טמרה, כפר מנדא, אעבלין, כאבול, שעב, בסמת טבעון, כעביה- טבאש- חג'אג'רה, כאוכאב א. אלהיג'א וזרזיר), המהווים כ- 180 אלף תושבים.

ערכי התאגיד 

 • תאגיד המים והביוב סובב שפרעם בע"מ הוא חברה כלכלית אשר מדגישה את איכות השירות, ניהול יעיל ומקצועי, כלכלי למשק המים והביוב באזור. 
 • מקצועיות באספקת שירותי המים והביוב.
 • מצוינות בשירות.
 • אמינות בשירות.
 • חדשנות בפיתוח טכנולוגיות מים וביוב.

יעדים מרכזיים לתאגיד 

 1. פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב.
 2. פתרון חסמים תכנוניים על ידי קידום תכנון וביצוע של פתרונות קצה ליישובים.
 3. הקטנת פחת המים על כל מרכיביו.
 4.  אחוז גבייה גבוה במים, אגרת ביוב והיטלים.
 5. הגברת המודעות לחסכון במים.
 6. שמירה על מקורות המים ואיכות הסביבה.
 7.  פעילויות התאגיד המרכזיות

מטרות התאגיד 

 •  אספקת מים סדירה באיכות ואמינות גבוהה 
 • טיפול וסילוק הביוב ביישובי התאגיד 
 • הורדת הפחת 
 • הגדלת הכנסות התאגיד 
 • מתן שירות לתושבים ברמה נאותה וע"פ אמות מידה 
 • שמירה על ערכי איכות הסביבה בישובים 
 • פעילות העשרה למען הקהילה- התאגיד כמחולל שינוי קהילתי 
 • הערכות לחירום

מחלקת שירות לקוחות 

 • ניהול מערך הגביה בתאגיד .
 • הענקת שירות מיטבי לתושבי התאגיד בהתאם לאמות מידה (אמנת שירות) .
 • טיפול בתלונות, פניות, שאלות, הבהרות, הצעות ותודות הקשורות בכל תחומי העשייה של התאגיד.
 • התאגיד מנהל מוקד שירות לקוחות.
 • מוקד תלונות בתחום ההנדסה, משך כל השבוע – 24 שעות ביממה. 

 

מחלקת פרסום ויחסי ציבור 

 • דיווח לציבור על הפעילות התאגיד והסברת מדיניות התאגיד. 
  פרסום פעילות התאגיד באמצעות מודעות בעיתונות, תשדירי רדיו, קמפיינים באינטרנט ועוד. 
  אחראית על הנגשת שירותי התאגיד לתושבים באמצעות אתר האינטרנט, אמצעי תקשורת ופרסום.

פעילויות הנדסיות 

 • קידום תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים שונים למען שיפור תשתיות מערכות המים והביוב .
 • תפעול ותחזוקת תשתיות המים והביוב.
 • אספקת מים באיכות טובה ובקרת איכות המים בתאגיד .
 • בטיחות ובטחון תשתיות המים והביוב והיערכות למצבי חירום.
 • בניית מיפוי ממוחשב הנדסי GIS מאוד מתקדם לתאגיד.
 • הטמעת טכנולוגיות חדשות לניהול, ביצוע ותחזוקת תשתיות מים וביוב.

פעילויות חברתיות – חינוכיות 

בבתי ספר, מתנ"סים, קבוצות קהילתיות, עמותות וולונטריות חברתיות וסביבתיות, למען העלאת המודעות הציבורית לשמור על המים וחסכון במים. 

שותפות חברתית וקהילתית – 

בניית שותפויות ומיזמים עם גופים אקדמאיים מארץ ומחו"ל לקידום תכנון ביצוע פרויקטים בנושא מים וביוב. התאגיד רואה בשותפויות עם גופים אקדמיים כמיזם ארגוני שיש לו השלכות חיוביות ויסודיות בעניין ההתמקצעות ויצירת תנאים לשיפור מקצועי וחיזוק תדמית התאגיד כישות מרכזית בקהילה המקומית. 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ 

משרדי ההנהלה שפרעם 04-9502878 או 04-9502941 

מוקד טלפוני 1800-700-106 

כתובת התאגיד ת.ד. 329 שפרעם מיקוד 20200 

אתר אינטרנט– www.meyah.co.il