דבר המנכ"ל

מי אנחנו ומה אנחנו עושים?

תאגיד המים והביוב סובב שפרעם (להל"ן התאגיד), הוקם ב 1.8.2009 מתוקף "חוק תאגידי מים וביוב (תשס"א 2001)". הינו תאגיד אזורי שמנהל את משק המים והביוב ב-11 רשויות מקומיות (שפרעם, טמרה, כפר מנדא, אעבלין, כאבול, שעב, בסמת טבעון, כאוכאב א. אלהיג'א, כעביה- טבאש- חג'אג'רה וזרזיר), המהווים כ 160 אלף תושבים.

בתאגיד סובב שפרעם, "אנו עובדים למימוש החזון שלנו: "תאגיד המים והביוב סובב שפרעם בע"מ הוא חברה כלכלית המדגישה את איכות השירות, ניהול יעיל מקצועי וכלכלי במשק המים והביוב באזור, ושואף להיות תאגיד הדגל האזורי של המדינה" תוך כדי הקמה, הפעלה, תחזוקה ותיקון של רשתות מים, ביוב, תוך ניצול מיטבי של משאבים, אימוץ טכנולוגיות חדשניות והעצמת המשאב האנושי ברמה הניהולית, המקצועית והחברתית.

מצוינות, איכות, בטיחות וחדשנות

אנו שואפים להעניק שירות מיטבי לתושבי התאגיד בהתאם לאמות מידה (אמנת שירות). אנו מטפלים בתלונות, בפניות, בשאלות, בהבהרות, בהצעות הקשורות בכל תחומי העשייה של התאגיד. במסגרת זו, אנו אחראים גם על ניהול מוקד שירות טלפוני שמטפל בלקוחות התאגיד משך כל השבוע – 24 שעות ביממה.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם, פועל בהתאם לאמנת השירות שפותחה בשיתוף עם העובדים, פועל ליישום תקני האיכות. תוך כדי הקפדה על הבטיחות של העובדים ושל סביבת העבודה, אנו משקיעים מאמצים הן בהדרכות, בציוד, בבקרה כלפי עובדים וקבלנים.

אנו מקפידים לקדם ולייצור תרבות ארגונית ייחודית, ודוגלים בעבודת צוות במטרה שכל זה יתרום לשיפור התפוקה, תוך כדי עבודה בסביבה מכבדת, מספקת ונעימה.

איאד נעמה – מ.מ. המנכ"ל –

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם 2021