התנדבות בקהילה

אנו דוגלים בבניית שותפויות ומיזמים עם גופים חברתיים, חינוכיים ואקדמאיים מהארץ ומחו"ל לקידום תכנון וביצוע פרויקטים בנושא המים והביוב. התאגיד רואה בשותפויות עם גופים כאלה מיזם ארגוני בעל השלכות חיוביות ויסודיות בעניין ההתמקצעות ויצירת תנאים לשיפור מקצועי וחיזוק תדמית התאגיד כישות מרכזית בקהילה המקומית.