חברי הדירקטוריון:

עו"ד זיאד ריאן – יו"ר

רו"ח סעיד דיאב – חבר

עו"ד סאלח נעראני – חבר

רו"ח נאדין חאג' אחמד – חבר

עו"ד נביל מזאריב – חבר

רו"ח סאהר איוב – חבר

אדריכל ואליד סליבא – חבר