החזון  שלנו

"תאגיד המים והביוב סובב שפרעם בע"מ הוא חברה כלכלית המדגישה את איכות השירות, ניהול יעיל ומקצועי, כלכלי במשק המים והביוב באזור, ושואפת להיות תאגיד הדגל האזורי של המדינה"

ערכי התאגיד

 • תאגיד המים והביוב סובב שפרעם בע"מ הוא חברה כלכלית אשר מדגישה את איכות השירות, ניהול יעיל ומקצועי, כלכלי למשק המים והביוב באזור.
 • מקצועיות באספקת שירותי המים והביוב.
 • מצוינות בכל תחומי פעילות התאגיד עם דגש על המצוינות בשירות.
 • אמינות בשירות.
 • חדשנות בפיתוח טכנולוגיות מים וביוב.

מטרות התאגיד

 1. הענקת שירות איכותי לצרכנים ברמה הגבוהה ביותר. (28/08/2016)
 2. השאיפה למצוינות בתהליכי העבודה של התאגיד.(28/08/206)
 3. אספקת מים סדירה באיכות ואמינות גבוהה
 4. טיפול וסילוק הביוב ביישובי התאגיד
 5. הורדת הפחת
 6. הגדלת הכנסות התאגיד
 7. מתן שירות לתושבים ברמה נאותה וע"פ אמות מידה
 8. שמירה על ערכי איכות הסביבה בישובים
 9. התאגיד כמחולל שינוי חברתי: פעילות העשרה למען הקהילה.
 10. היערכות לשעת חירום