מבנה ארגוני והנהלה בכירה

אגף הנדסה

מרכז, במסגרת פעילותו השוטפת, את התחומים הבאים: הקמת תשתיות מים וביוב חדשות ברחבי התאגיד, שיקום תשתיות קיימות, ביצוע פעולות יזומות של תחזוקה מונעת לשימור התשתיות, שמירה על איכות המים על פי תקני האיכות הנדרשים, בקרת שפכי מפעלים המוזרמים למערכות הביוב.

אגף הכספים, מנהל וכח אדם

מנהל את כלל כספי התאגיד ותזרים המזומנים, בטווח הארוך והקצר, ניהול ההשקעות הכספיות, הדיווחים הכספיים לרשויות השונות, התקציב השנתי, הבקרה והפיקוח על פעילויות הארגון. כמו כן מטפל בנושא הביטוח ודמי הקמה ומקיים את תחום בקרת הפנים.

מחלקת שירות לקוחות, גביה ואכיפה

התהליכים הארגוניים ותהליכי העבודה במחלקת צרכנות וגביה, מכווני לקוח ומרכזים את מירב תשומת הלב בכיוון זה. שביעות הרצון של הלקוח עומדת במרכז התפיסה הארגונית. מטרתה של המחלקה לפעול על פי תפיסה זו ולענות על ציפיות הלקוח בפרמטרים של זמינות, נגישות, מקצועיות ואיכות, באמצעות יישום הפעולות הבאות: התווית מדיניות השירות, הפנימית והחיצונית בתאגיד, המחייבת את כלל היחידות בארגון הנחייה מקצועית של יחידות הארגון, הגדרת סטנדרטים למענה, הטעמתם ובקרה על עמידה בהם ניהול ההסברה של החברה קידום איכות השירות בחברה לצורך שיפור חווית לקוח.

מחלקת מערכות מידע

עוסקת במתן מכלול הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים והתומכים בקידום פעילות התאגיד. המחלקה מבצעת, בין היתר, אפיון, פיתוח והקמה של כלל מערכות המידע בתאגיד ומספקת תמיכה שוטפת במערכות הללו, לרבות: אספקה ותחזוקה של ציוד טכנולוגי אישי ומחלקתי, תמיכת משתמשים במערכות המידע והתקשורת, ניהול תהליכי רכש והצטיידות טכנולוגית, קביעת מדיניות ותכנון רב שנתי לפעילות החברה בתחום המחשוב ומערכות המידע.