החלפת צרכנים

עברתם דירה? מברוק!

כעת עליכם להודיע לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם על חילופי צרכנים בנכס (בנפרד מהעדכון הנמסר לרשות המקומית)

מהו תהליך החלפת צרכנים?

תהליך החלפת צרכנים הינו שינוי שם הצרכן בחשבון המים מדייר יוצא לדייר נכנס (במקרה של השכרת דירה ו/או מכירת דירה), לצורך חיובו בתשלום חשבון המים לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם . המחזיק בנכס חייב בתשלום מים מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה המדויקת נכון ליום הכניסה.

שימו לב! אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיוב המחזיק "היוצא" בחשבון המים. לכן על כל מי שעוזב או נכנס לנכס להודיע על כך לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם.

הגשת בקשה להחלפת מחזיקים

את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון בצירוף המסמכים הנדרשים, לפי העניין. בסיום הטיפול מתקבלת הודעה על השלמת תהליך החלפת צרכנים.

מסמכים נדרשים

יציאת שוכר מנכס
(בעת יציאה חד צדדית של שוכר מנכס, ובהעדר דייר נכנס, יירשם הבעלים כצרכן)
צילום תעודת זהות של השוכר
כניסת שוכר לנכס צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון)

תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)

החלפת בעלים (קנייה/ מכירת נכס) צילום הסכם מכר (דף ראשון)

תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס.

כניסת בן משפחה לנכס טופס

צילום תעודה מזהה של הצרכן הנכנס

צילום תעודה מזהה של בעל הנכס

יורש צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה

צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש (היורש)

בעל תפקיד (כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד וכו')  צו בית משפט או החלטת ראש הוצאה לפועל על המינוי.

צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש

תאגיד (חברה/עמותה/שותפות) טופס

צילום ת.ז של מורשה החתימה

שימו לב

  • במקרה של אזרח שאינו ישראלי ושאינו בעל דרכון דיפלומטי – השירות מותנה בהצגת תעודה מזהה בצירוף המסמכים הנדרשים.
  • חיוב על פי קריאת מד המים יעשה רק אם צוינה קריאת המד בטופס. אם לא צוינה קריאת המד, חיוב צריכת המים יבוצע באופן יחסי לימי השהות בנכס.
  • בנכס מושכר בלא מד מים יירשם משכיר הנכס כצרכן בנכס וזאת עד שיוכיח כי ביצע את ההכנות הנדרשות לצורך התקנת מד מים משויך.