מפרידי שומנים

מה אומר החוק?

על פי תקנה 10 לתקנות בריאות העם, תקני איכות מי קולחין, תש"ע 2010, ובמסגרת סמכויות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, נדרש כל מפעל או בית עסק, להימנע מהזרמת שפכים למערכת הביוב, במידה ושפכים אלו אינם ניתנים לטיהור על יד מיתקן לטיהור שפכים (מט"ש), או במקרה בו שפכים אלו עלולים לגרום לנזק כגון סתימות או ריחות לא נעימים, הנפלטים מצנרת הביוב.

מטרתו של החוק

מטרת החוק הינה ליצור סביבה מוגנת ובריאה, למנוע זיהום של מקורות מים משפכים ומי קלחין, לאפשר ניצול חוזר של מי קלחין, כמקור מים ולהגן על מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי, הגנה על הקרקע והגידולים החקלאיים שבה.

על מי חל החוק?

על כל מפעל או בית עסק המזרים שפכים בעלי שמנים ושומנים כגון:

 • מפעלי תעשייה ואזורי מסחר
 • מפעלי תעשייה ואזורי מסחר
 • בתי אוכל ומסעדות, אולמות אירועים וקניונים
 • מטבחים מסחריים, מוסדות קייטרינג, מרכזי אספקת מזון, בתי מלון, פנסיונים ואכסניות
 • מפעלי מזון ומשקאות, מפעלי בשר, עופות, דגים ובעלי חיים ימיים או חלקיהם
 • תחנות מעבר אשפה ותחנות מעבר פסולת המכילה חומרים מסוכנים

שימו לב! יש להזרים למפריד השומנים זרמי שפכים המכילים שומנים בלבד!

מה כן נוכל לעשות?

בכדי לטפל בשפכים תעשייתיים בעייתיים כמוגדר בחוק, נוכל להשתמש במפריד שמנים ושומנים.

מהו בעצם מפריד שומנים?

במפריד שמנים ושומנים קיים התקן מיוחד, המציף את השומן כלפי מעלה ומאפשר את לכידתו, כך שהמים הנותרים במערכת הביוב העירונית נקיים יותר ואינם פוגעים בסביבה ואנו מרוויחים סביבה ירוקה, איכותית ונקייה.

להלן רשימת שפכים המקשים על פעולת ההפרדה וחל איסור מוחלט להזרים למפריד השומנים:

 • שפכים סניטריים
 • נגר עילי נקי
 • זרם תכולת אמבט השריה המשמש להסרת שומנים קשים
 • זרמי שפכים המכילים שמן ממקור מינרלי
 • שפכים המכילים כמות משמעותית של שומן שאינו ניתן להפרדה
 • שמן טיגון חוזר
 • שפכים בטמפרטורה העולה על C°50

הפעלת המפריד

כל מפעל או בית עסק, יקבע נוהל לשימוש, ריקון וניקוי מפריד השומנים על פי ההנחיות לתפעול ותחזוקה של מפריד השומנים כפי שפרסם המשרד להגנת הסביבה.

שימו לב! פינוי המפריד חייב להתבצע לכל הפחות פעם ברבעון, אלא, אם ניתן אישור בכתב מהמשרד להגנת הסביבה לפינוי, בתדירות שונה.

ביקורות שטח

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מבצע בקורת שטח אחר תקינות מפרדי השומן של עסקים ברחבי העיר, לצורך מניעת הזרמת שומנים הגורמים לסתימות ופריצות ביוב ברשת וכן מניעת מפגעי ריחות חמורים. כמו כן, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מבצע ביקורות בהתאם לבקשת עסקים לקבלה או לחידוש של רישיון עסק.

יש להציג לנציג המגיע לביקורת שטח את המסמכים הבאים:

 • תעודות פינוי אחרונות של מפריד השומן
 • קבלות וחשבוניות המעידות על פינוי וקליטת תכולת המפריד במתקן הטיפול