תכנית חידוש תשתיות שנתית

במהלך שנת 2021 אנו עתידים לבצע פרויקטים לחידוש תשתיות מים, ביוב בעלות כוללת של כ- 14 מיליון ₪. הפרויקטים מבוצעים תוך כדי הקפדה על המשך שגרה באספקת מים ואיסוף שפכים בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדישות תוך שמירה על איכות הסביבה.