טפסים

החלפת צרכנים ועדכון פרטים

בקשה להחלפת צרכנים

טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס

בקשה לעדכון מספר הדיירים המוכרים

טופס עדכון פרטי צרכן מים

בקשה להתקנה והפרדת מד מים

בקשה לניתוק אספקת מים בנכס

בדיקת איכות המים בבית הלקוח

חשבונות ותשלומים

הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

הצטרפות להוראת קבע בבנק

צריכה ומדי מים

הצהרה על קריאת מונה מים

בקשה להקלה בתשלום בעקבות נזילה

בקשה לבירור חיוב חריג

בקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה מאוד

הנדסה ותכנון

בקשה לאישור תוכנית להיתר בניה

בקשה לאישור תוכנית להיתר בניה לתוספת בניה קומה חדשה

כללי

טופס פניה כללי

מסמכים

טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס - טופס-בקשה-להחלפת-צרכנים-בנכס-2.pdf
הורד את הקובץ
בקשה להחלפת צרכנים - טופס-בקשה-להחלפת-צרכנים-בנכס.pdf
הורד את הקובץ
בקשה לעדכון מספר הדיירים המוכרים - הודעה-בדבר-דיווח-על-מספר-נפשות-המגוררת-דרך-קבע-ביחידת-הדיור-וזכאות-לכמיות.pdf
הורד את הקובץ
טופס תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי - טופס-תשלום-בהוראת-קבע-לכרטיס-אשראי.pdf
הורד את הקובץ
טופס עדכון פרטי צרכן מים - טופס-עדכון-פרטי-צרכן-מים.pdf
הורד את הקובץ
פרטי צרכן חדש - פרטי-צרכן-חדש.pdf
הורד את הקובץ
תשלום בהוראת לחיוב חשבון בנק - הוראה-לחיוב-חשבון-ה.קבע.pdf
הורד את הקובץ
הצהרה על קריאת מונה מים - הצהרה-על-קריאת-מונה-מים.pdf
הורד את הקובץ
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה - בקשה-להכרה-בתעריף-מיוחד-בשל-צריכה-חריגה-הנובעת-מנזילה.pdf
הורד את הקובץ
הודעה בדבר צריכה ולעניין הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה - הודעה-בדבר-צריכה-ולענייו-הכרה-בצריכה-חריגה-הנובעת-מנזילה.pdf
הורד את הקובץ
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים - בקשה-לבירור-חיוב-חריג-בעד-צריכת-מים.pdf
הורד את הקובץ
בקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה מאוד - בקשה-לעריכת-בירור-בשל-צריכה-חריגה-מאוד.pdf
הורד את הקובץ
בקשה לקבלת שירותי פינוי ביוב - בקשה-לקבלת-שירותי-פינוי-ביוב.pdf
הורד את הקובץ
בקשה להזרמת שפכים חריגים - בקשה-להזרמת-שפכים-חריגים.pdf
הורד את הקובץ
בקשה לאישור תוכנית להיתר בנייה - בקשה-לאישור-תוכנית-להיתר-בנייה.pdf
הורד את הקובץ
בקשה לאישור תוכנית להיתר בנייה לתוספת בנייה קומה חדשהתוספת - בקשה-לאישור-תוכנית-להיתר-בנייה-לתוספת-בנייהקומה-חדשהתוספת.pdf
הורד את הקובץ

חדשות ועדכונים

טפסים

טפסים

22.08.2021